STUEOPDRÆT! KENNEL! STALDKENNEL!

Hvad dækker begreberne over?

 

Stueopdræt er som oftest et lille opdræt med få hunde og som navnet angiver, med hunde boende i huset - ikke nødvendigvis kun stuen ☺. Begrebet angiver at der er tale om højst 2 kuld pr. år. At være en kennel i DKK betyder, at man har gennemgået DKK's opdrætterkursus. En kennel er altså således ikke, som mange tror, et opdræt med mange hunde eller et decideret job, hvor en interesseret hvalpekøber blot kan møde op uden aftale. Det kan lige så godt være et mindre hundehold på 2-4 hunde med 1 kuld om året eller 1 kuld hvert 2. 3. år. 
Kenneler der avler mere end 3 kuld om året kaldes for erhvervsopdrættere og skal på krav fra staten gennemføre uddannelsen "hundeholderuddannelsen". 

 

"Staldkennel" hentyder til at hundene opholder sig i bokse eller løbegårde og at der ofte er mange hunde, som ikke nødvendigvis opholder sig i hjemmet/hovedhuset.

Der findes mange varianter af ovenstående. Små opdræt, der ikke er en decideret kennel (med tilhørende kennelnavn og opdrætteruddannelse). Små kenneler med uddannelse. Erhvervsopdrættere med få hunde eller mange hunde i huset. 

 

Der er også kenneler, som slet ikke stambogsfører og derfor heller ikke er medlem af en organiseret kennelklub. Disse blander iøvrigt ofte racerne.

 

Vores kennel er et hobby-stueopdræt. Jeg har taget opdrætteruddannelsen.

Vores hunde færdes i hele huset og kun i løbetider holder vi dem adskilt 2 og 2. Vi har kun 1 kuld hvalpe om året. Hvis det passer med planlægningen, så kan 2 kuld komme på tale

 

ETIKKEN & AVLSARBEJDET

 

Vi stambogsfører i kennelklubben DKK.

Det er den eneste internationale klub i Danmark med FCI som paraplyorganisation (ikke at forveksle med F.C.I.). Vi følger de etiske retningslinjer formuleret af DKK, der omfatter indavlsgrader, alder og antal kuld på tæve og hanhund, matadoravl mv.DKK-stambogen sikrer, at der er tale om racerene papilloner. Og netop når det handler om gener, som er så uforudsigeligt, og på samme tid også forudsigeligt, da vi ikke kan teste alt og slet ikke ved alt,  så er det ikke desto mindre vigtigt at vide, at når man køber en papillon med en FCI/DKK-stambog, så ER det en papillon selvom mange uden stambog hævder, at deres er "ægte".  Hvis der blot i en parring nogle led tilbage er blandet en anden race ind, eller der er avlet på papilloner med PRA eller patellaluxation eller arveligt forkert tandbid, kan det ikke kun vise sig i udseenet men i mentaliteten og ikke mindst helbredet. Pludselig har man så en papillon med en mentalitet, der slet ikke ligger til papillonen eller en sygdom viser sig pludselig, som ellers ikke er kendt for denne race. Gener kan springe mange generationer over, så det kan være svært at pin-pointe en enkelt kombination af parringer.
 

For en opdrætter er stambogen et rigtigt godt værktøj og en DKK stambog giver en garanti og tryghed for, at du køber en sund racetypisk papillon, der er avlet udfra de bedste vilkår.

Udvalgte racetypiske træk: Højde ca. 28 cm. I praksis regnes med ml. 25-28 cm. Gælder for begge køn. Vi opdrætter KUN på hunde i disse højdemål - 25-28 cm. Små uorganiserede vi-skal-bare-prøve-det-opræt, der avler på små papilloner under 25 cm eller papilloner over 30 cm tilgodeser ikke racens standard og det er desværre ødelæggende for racen. Ørerne skal stå i ca 45g og skal være behængt med frynser. Skallen skal have et tydeligt stop, men skallen skal ikke være kuppelrund - som ved chiuauas. Papilloner skal og må ikke have åben fontanel. (ses ofte ved de kuppelrunde skaller). Papillonen skal helst have saksebid, tangbid er ikke en fejl, men saksebid ses helst. Over- og underbid er fejl. Snuden må hverken være for kort eller for lang. Den bør være 1/3 af skallens længde fra stop til bagkant af kraniet. Der er også en tendens til at gøre snuderne for korte, fordi de får et mere cute og bamseagtigt udtryk. Risikoen med at avle på for korte snuder er dels, at den bliver for kort over tid og belaster åndedrætsystmet, men også at papillonens små tænder får trange kår. I forvejen har papilloner korte tandrødder og dobbelt tandsæt set langt oftere (hvis ikke  kun) hos de små varianter af racen.Alle vore hunde bliver patellatestet samt PRA-testet i forbindelse med avl. 

Alle vore hunde er testet NORMAL for PRA1 og vil fremgå på hundeweb. Når man som opdrætter er stolt af sin avl, hvad er det så man er stolt af? Det er forældredyrene, der lægger gener til, der udfører akten, bærer hvalpene og udfører den første prægning og opdragelse. Og de forældredyr har deres genmateriale fra deres forældre, tip-forældre osv.

Fra mennesker ved vi fra emperiske undersøgelser, at karaktertræk er genetiske. Dvs. en bestemt tendens, adfærd nedarves fra forældrne til børnene. Således kan man se børn, der ikke er opvokset med deres forældre, udvise træk, gangarter, en bestemt måde at spise på osv, men også temperamentsmæssigt nedarves visse træk. Arv og miljø skal bestemt også indrages, for dette kan ændre meget i både positiv og negativ retning - både for hunde og mennesker ;-)

Men ligesom med udseenet, som pludselig kan springe mange generationer over (pigmentering med eller uden vildtklo, ørestilling osv) så kan der også være nogle karaktertræk, som vi ikke umiddelbart kan identificere hos forældredyrene og så er det vel naturligt at tænke, at de må komme fra en af de mange aner!

Og her er det så, vi mener, at det noble arbejde som seriøs opdrætter begynder og viser sit værd, selvom gener og biologi er uforudsigeligt i en vis grad, da vi reelt kun ved meget lidt om det.