​Stueopdræt! Kennel! Staldkennel!

Hvad dækker begreberne over?

Stueopdræt er som oftest et lille opdræt med få hunde og som navnet angiver, med hunde boende i huset - ikke nødvendigvis kun stuen ☺. Begrebet angiver at der er tale om højst 2 kuld pr. år. At være en kennel i DKK betyder, at man har gennemgået DKK's opdrætterkursus. En kennel er altså således ikke, som mange tror, et opdræt med mange hunde eller et decideret job, hvor en interesseret hvalpekøber blot kan møde op uden aftale. Det kan lige så godt være et mindre hundehold på 2-4 hunde med 1 kuld om året eller 1 kuld hvert 2. 3. år. 
Kenneler der avler mere end 3 kuld om året kaldes for erhvervsopdrættere og skal på krav fra staten gennemføre uddannelsen "hundeholderuddannelsen". 

 

"Staldkennel" hentyder til at hundene opholder sig i bokse eller løbegårde og at der ofte er mange hunde, som ikke nødvendigvis opholder sig i hjemmet/hovedhuset.

Der findes mange varianter af ovenstående. Små opdræt, der ikke er en decideret kennel (med tilhørende kennelnavn og opdrætteruddannelse). Små kenneler med uddannelse. Erhvervsopdrættere med få hunde eller mange hunde i huset. 

 

Der er også kenneler, som slet ikke stambogsfører og derfor heller ikke er medlem af en organiseret kennelklub. Disse blander iøvrigt ofte racerne.

 

Vores kennel er et hobby-stueopdræt. Jeg har taget opdrætteruddannelsen.

Vores hunde færdes i hele huset og kun i løbetider holder vi dem adskilt 2 og 2. Vi har kun 1 kuld hvalpe om året. Hvis det passer med planlægningen, så kan 2 kuld komme på tale

 

Etikken & avlsarbejdet​

 

Vi stambogsfører i kennelklubben DKK.

Det er den eneste internationale klub i Danmark med FCI som paraplyorganisation (ikke at forveksle med F.C.I.). Vi følger de etiske retningslinjer formuleret af DKK, der omfatter indavlsgrader, alder og antal kuld på tæve og hanhund, matadoravl mv.DKK-stambogen sikrer, at der er tale om racerene papilloner. Og netop når det handler om gener, som er så uforudsigeligt, og på samme tid også forudsigeligt, da vi ikke kan teste alt og slet ikke ved alt,  så er det ikke desto mindre vigtigt at vide, at når man køber en papillon med en FCI/DKK-stambog, så ER det en papillon selvom mange uden stambog hævder, at deres er "ægte".  Hvis der blot i en parring nogle led tilbage er blandet en anden race ind, eller der er avlet på papilloner med PRA eller patellaluxation eller arveligt forkert tandbid, kan det ikke kun vise sig i udseenet men i mentaliteten og ikke mindst helbredet. Pludselig har man så en papillon med en mentalitet, der slet ikke ligger til papillonen eller en sygdom viser sig pludselig, som ellers ikke er kendt for denne race. Gener kan springe mange generationer over, så det kan være svært at pin-pointe en enkelt kombination af parringer.

For en opdrætter er stambogen et rigtigt godt værktøj og en DKK stambog giver en garanti og tryghed for, at du køber en sund racetypisk papillon, der er avlet udfra de bedste vilkår.Alle vore hunde bliver patellatestet samt PRA-testet i forbindelse med avl. 

Alle vore hunde er testet NORMAL for PRA1 og vil fremgå på hundeweb. Når man som opdrætter er stolt af sin avl, hvad er det så man er stolt af? Det er forældredyrene, der lægger gener til, der udfører akten, bærer hvalpene og udfører den første prægning og opdragelse. Og de forældredyr har deres genmateriale fra deres forældre, tip-forældre osv.

Fra mennesker ved vi fra emperiske undersøgelser, at karaktertræk er genetiske. Dvs. en bestemt tendens, adfærd nedarves fra forældrne til børnene. Således kan man se børn, der ikke er opvokset med deres forældre, udvise træk, gangarter, en bestemt måde at spise på osv, men også temperamentsmæssigt nedarves visse træk. Arv og miljø skal bestemt også indrages, for dette kan ændre meget i både positiv og negativ retning - både for hunde og mennesker ;-)

Men ligesom med udseenet, som pludselig kan springe mange generationer over (pigmentering med eller uden vildtklo, ørestilling osv) så kan der også være nogle karaktertræk, som vi ikke umiddelbart kan identificere hos forældredyrene og så er det vel naturligt at tænke, at de må komme fra en af de mange aner!

Og her er det så, vi mener, at det noble arbejde som seriøs opdrætter begynder og viser sit værd, selvom gener og biologi er uforudsigeligt i en vis grad, da vi reelt kun ved meget lidt om det.

devi-op-af-hul.jpg
devi-op-af-hul.jpg
Divine Lovelings Lya Of Nox
Divine Lovelings Lya Of Nox
Divine Lovelings Oma  Desala
Divine Lovelings Oma Desala
Neo
Neo
Nezza og Pippi
Nezza og Pippi

"At mixe den ”perfekte” papillon kan gå hen og blive en opdrætter-livsopgave, da vi ikke er herre over gener og befrugtningsprocessen, men vi kan da gøre vores bedste!"

Læs her om papillonens temperament og dens behov

Vaccinationer

Sådan fodrer vi - hvad er råfodring?

Avlshanner

Mød de skønne herrer og læs betingelserne 

Hvalpe

Se nuværende og tidligere hvalpe eller vores fremtidige planer

Hvalp fra os

Interesseret i en hvalp fra os? Så læse her